Vasculitis Expertise Centrum voorpagina

Laatste nieuws

Nascholingsartikel: Reuscelarteriitis; systeemvasculitis van de grote vaten

Reuscelarteriitis (RCA) is een ziekte die sterk in beweging en ontwikkeling is wat betreft de classificatiecriteria, diagnostiek en de behandeling. Belangrijk is dat RCA-patiënten in een centrum behandeld worden met expertise op het gebied van de diagnostiek, beeldvorming en behandeling.van RCA. CD-echografie en de FDG-PET/CT hebben een grote toegevoegde waarde bij de diagnostiek. En wat betreft de behandeling is aangetoond dat zowel methotrexaat als tocilizumab recidieven kunnen voorkomen en prednisolonsparend zijn.

Goede prospectieve studies zijn echter nodig om meer inzicht te verkrijgen in het spectrum en het beloop van RCA op patiënt- en vaatniveau. Tevens is het huidige arsenaal van evidence-based aanvullende behandelingen bij methotrexaat en tocilizumab te beperkt om de patiënten op maat te kunnen behandelen. Gerandomiseerde behandelstudies zijn nodig met onder andere leflunomide en de JAK/STAT-remmers om de RCA-patiënt gericht en op maat te kunnen behandelen.

Lees hier het hele artikel

Patiënten zorg

Het vasculitis expertise centrum Groningen verzorgt second opninions voor heel Nederland. Meestal worden nieuwe patiënten poliklinisch gezien maar de afdelingen reumatologie en klinische immunologie en de afdeling nefrologie bieden ook de mogelijkheid om patiënten klinisch op te nemen voor diagnostiek en behandeling.

Als huisarts of medisch specialist kunt u uw patiënt indien gewenst naar ons verwijzen. Hiervoor kunt u zorgdomein gebruiken of een fax sturen naar 050 3619707 o.v.v. verwijzing vasculitis expertise centrum Groningen. Als het een nieuwe patiënt betreft met actieve vasculitis wordt hij/zij z.s.m. ingepland.

Lees meer...

NFU endorsement

The Dutch Federation of Univeristies (NFU) has positively endorsed our vasculitis expertise center for 5 years. Recognition by the ministry of Health is awaited.

Vasculitis foundation grant for UMCG

The UMCG vasculitis expertise center has obtained a research grant from the Vasculitis foundation USA

The research proposed in this project will study the autoantibodies that cause the inflammation. Antibody proteins are coated with sugars, the extent and composition of which determines their function. In this project we hypothesize that the autoantibodies in AAV differ from “normal” antibodies with respect to the amount of sugar groups attached and therefore impacts their function. To this end, we will isolate the autoantibodies from patient’s blood and characterize in detail the extent and composition of the sugar coating. We expect this research will inform efforts to refine laboratory tests for AAV diagnosis and patient monitoring and, in the future, reveal whether interfering with the sugar coating of autoantibodies can be used for therapeutic applications.

Vasculitisfoundation logo